Den digital utviklingen av høyere utdanning medfører mange ny utfordringer knyttet til hvordan man driver undervisning og vurdering. Blant annet gir mange nye digitale verktøy mange nye muligheter, men det er vanskelig å skille mellom å velge hvilke verktøy som vil ha størst mulig og riktigst positiv effekt på læring for studentene.

Ved å knytte nye verktøy til enkle elementer i utdanningsteorien vil man kunne få et klarere bilde av hvordan man kan tilnærme seg bruk av de nye verktøyene. For å forenkle denne prosessen har vi konkretisert noen nøkkelkonsepter fra utdanningsteoriene som vil kunne danne et godt grunnlag for videre utvikling:

  • Constructive Alignment (sammenhengen mellom læringsmål, undervisning og vurdering)
  • Instrumental genesis (relevansen av verktøy og viktigheten av god kjennskap til verktøyene før de brukes til vurdering)
  • Student feedback (viktigheten av tilbakemelding til studenter underveis i emnet og etter vurdering)
  • Digital competencies (hvordan digitale verktøy kan implementeres og læres gjennom studieløpet)