Professor i digital kultur Jill Walker Rettberg var en av våre tidlige piloter på Mitt UiB. Erfaringer med oppgaver knyttet opp mot læringsutbytte deler hun i denne videoen.